Lid worden

Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie van de speler en wordt vastgesteld aan het begin van het seizoen.

De volgende leeftijdscategorieën met bijbehorende contributieschalen worden gehanteerd:

RCN Contributie

(1) Peildatum voor leeftijd is 1 januari in het lopende seizoen.
(2) Voor studenten van 18 jaar en ouder wordt een contributie van € 160,- per jaar gerekend.

Betaling Contributie
Aan het begin van het seizoen (1 september) worden de facturen verstuurd. Wij vragen u deze facturen zo spoedig mogelijk te voldoen. lndien niet tijdig wordt voldaan zal een herinnering en indien nodig een aanmaning worden verstuurd. Bij uitblijven van betaling na een aanmaning behoudt RCN zich het recht voor om de gelden via incassobureau te innen en het betreffende lid te royeren van de club. Uiteraard hopen wij dat deze impopulaire maatregelen niet toegepast hoeven te worden.

Afmelden
Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij een lid tijdig wordt afgemeld. Afmelden kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat, minimaal drie maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dit in verband met de aanmeldingsregeling van de Nederlandse Rugby Bond. Bij afmelding in de loop van het seizoen wordt geen contributiegeld gerestitueerd.

Aanmelden

Er is een pasfoto / Selfie + NAW gegevens nodig om een speler bij de bond aan te melden. Deze graag mailen aan Secretariaat@Rugbyclubnieuwegein.nl.

Bezoek adres

Sportpark Galecop 4
3438 HX Nieuwegein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.