Lidmaatschap Rugby Club Nieuwegein

Contributieschalen

De hoogte van de jaarlijkse contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie van de speler en
wordt vastgesteld aan het begin van het seizoen.
De volgende leeftijdscategorieën met bijbehorende contributieschalen worden gehanteerd:

Categorie Leeftijd(1) Contributie per jaar
Turf Jonger dan 9 jaar € 80,-
Benjamin 9-10 jaar € 80,-
Mini 11-12 jaar € 80,-
Cub 13-14 jaar € 120
Junior 15-16 jaar € 120,-
Colt 17-18 jaar € 120,-
Senior(2) 18 jaar en ouder € 230,-

(1) Peildatum voor leeftijd is 1 januari in het lopende seizoen.
(2) Voor studenten van 18 jaar en ouder wordt een contributie van € 150,- per jaar gerekend.

Betaling Contributie

Aan het begin van het seizoen (1 september) worden de facturen verstuurd. Wij vragen u
deze facturen zo spoedig mogelijk te voldoen. lndien niet tijdig wordt voldaan zal een
herinnering en indien nodig een aanmaning worden verstuurd. Bij uitblijven van betaling na
een aanmaning behoudt RCN zich het recht voor om de gelden via incassobureau te innen en
het betreffende lid te royeren van de club. Uiteraard hopen wij dat deze impopulaire
maatregelen niet toegepast hoeven te worden.

Afmelden

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij een lid tijdig wordt
afgemeld. Afmelden kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat, minimaal drie maanden
voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dit in verband met de aanmeldingsregeling van de Nederlandse Rugby Bond. Bij afmelding in de loop van het seizoen wordt geen contributiegeld gerestitueerd.

Aanmeldformulier

Via onderstaande link kom je bij het inschrijfformulier. Deze graag invullen, waarna je een bevestiging van je inschrijving ontvangt.

Gratis proeftraining

Trainingstijden

Jeugd tot 12 jaar

  • Dinsdag 19:00 - 20:00
  • Donderdag 19:00 - 20:00

Jeugd 12 - 18 jaar

  • Dinsdag 19:00 - 20:30
  • Donderdag 19:00 - 20:30

Senioren

  • Dinsdag 20:00 - 21:30
  • Donderdag 20:00 - 21:30

Gratis meetrainen? Dat kan!

Lees meer over gratis meetrainen!